Szolgáltatások
  • Áruszállító vonatok gyors és kiszámítható futásfelügyelettel történő továbbítása.
  • Komplex szolgáltatások (be- és kirakodás) megszervezése.
  • Belföldi és tranzit irányvonatok, vonatfordák továbbítása, irányvonatok szervezése, fuvareszköz és vontató eszköz biztosításával.
  • Speciális (egyedi) szállítási feladatok ellátása.
  • Együttműködés a szomszédos országok vasútvállalataival, közös európai fuvarok lebonyolítása.
  • Vasúti pályaépítések kiszolgálása (építési területen tolatási feladatok ellátása, zúzottkő, betonalj, hosszúsín stb. szállítása).
  • Komplex le és felfuvarozással bővített vasúti árufuvarozás lebonyolítása.